Saturday, January 10, 2009

வடமலை அழகர்
குழந்தை இலக்கியச் செல்வர்
பி. வெங்கட்ராமன்

1 comment:

  1. நல்ல கவிதைகள். அழகான படங்கள். இவற்றை பள்ளிப் பாடப் புத்தகங்களில் இடம் பெறுமாறு செய்தால் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பயன் தருமாறு இருக்கும்.

    கவிதைகள் மட்டுமல்லாது பி.வெங்கட்ராமனின் பிற படைப்புகளையும் வெளியிட்டால் அது எதிர்கால சந்ததிக்கு தக்கதோர் ஆவணமாய்த் திகழும்.

    அன்புடன்
    பா.சுவாமிநாதன்

    ReplyDelete